پسرم ،تاج سرمپسرم ،تاج سرم، تا این لحظه 10 سال و 9 روز سن دارد
دخترم،قند عسلم،دخترم،قند عسلم،، تا این لحظه 4 سال و 3 ماه و 23 روز سن دارد

✿دردانه های بهشتــــــــی✿

1